Follow
Zdenek Zabokrtsky
Title
Cited by
Cited by
Year
Prague dependency treebank 2.0
J Hajic, J Panevová, E Hajicová, P Sgall, P Pajas, J Štepánek, J Havelka, ...
CD-ROM, linguistic data consortium, LDC Catalog No.: LDC2006T01, Philadelphia 98, 2006
4802006
Transforming machine translation: a deep learning system reaches news translation quality comparable to human professionals
M Popel, M Tomkova, J Tomek, Ł Kaiser, J Uszkoreit, O Bojar, ...
Nature communications 11 (1), 1-15, 2020
3002020
Universal Dependencies 2.2
J Nivre, M Abrams, Ž Agić, L Ahrenberg, L Antonsen, MJ Aranzabe, ...
2432018
Announcing Prague Czech-English dependency treebank 2.0.
J Hajic, E Hajicová, J Panevová, P Sgall, O Bojar, S Cinková, E Fucíková, ...
LREC, 3153-3160, 2012
1772012
TectoMT: modular NLP framework
M Popel, Z Žabokrtský
International conference on natural language processing, 293-304, 2010
1442010
Towards a Slovene dependency treebank
S Džeroski, T Erjavec, N Ledinek, P Pajas, Z Žabokrtsky, A Žele
Proc. of the Fifth Intern. Conf. on Language Resources and Evaluation (LREC), 2006
1362006
Annotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank
M Mikulová, A Bémová, J Hajič, E Hajičová, J Havelka, V Kolářová, ...
annotation manual. Technical Report 30, 5-11, 2006
136*2006
TectoMT: Highly modular MT system with tectogrammatics used as transfer layer
Z Žabokrtský, J Ptácek, P Pajas
Proceedings of the Third Workshop on Statistical Machine Translation, 167-170, 2008
1182008
Valenční slovník českých sloves
M Lopatková, Z Žabokrtský, V Kettnerová, K Skwarska
(No Title), 2008
952008
Nový encyklopedický slovník češtiny
P Karlík, M Nekula, J Pleskalová, J Bachmannová, J Balhar, A Bičan, ...
Nakladatelství Lidové noviny, 2016
902016
HamleDT: Harmonized multi-language dependency treebank
D Zeman, O Dušek, D Mareček, M Popel, L Ramasamy, J Štěpánek, ...
Language Resources and Evaluation 48, 601-637, 2014
872014
Hamledt: To parse or not to parse?
D Zeman, D Marecek, M Popel, L Ramasamy, J Stepánek, Z Zabokrtský, ...
LREC, 2735-2741, 2012
862012
Improving parsing accuracy by combining diverse dependency parsers
D Zeman, Z Žabokrtský
Proceedings of the Ninth International Workshop on Parsing Technology, 171-178, 2005
832005
The joy of parallelism with CzEng 1.0
O Bojar, Z Žabokrtský, O Dušek, P Galuščáková, M Majliš, D Mareček, ...
Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and …, 2012
812012
Named entities in Czech: annotating data and developing NE tagger
M Ševčíková, Z Žabokrtský, O Krůza
International Conference on Text, Speech and Dialogue, 188-195, 2007
732007
Coordination structures in dependency treebanks
M Popel, D Mareček, J Štěpánek, D Zeman, Z Žabokrtský
Proceedings of the 51st Annual Meeting of the Association for Computational …, 2013
702013
Valenční slovník českých sloves-VALLEX
M Lopatková, V Kettnerová, E Bejček, A Vernerová, Z Žabokrtský
Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016
682016
Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu
M Mikulová, A Bémová, J Hajič, E Hajičová, J Havelka, V Kolářová, ...
Anotátorská příručka, I, II, 2005
64*2005
Valency information in vallex 2.0
Z Žabokrtský, M Lopatková
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 87, 41-60, 2007
582007
Prague Dependency Treebank 2.5–a revisited version of PDT 2.0
E Bejček, J Panevová, J Popelka, P Straňák, M Ševčíková, J Štěpánek, ...
Proceedings of COLING 2012, 231-246, 2012
572012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20