Follow
Matija Lokar
Matija Lokar
Unverza v Ljubljani
Verified email at fmf.uni-lj.si
Title
Cited by
Cited by
Year
The Future of eTextbooks
M Lokar
R&E-SOURCE, 2014
422014
Baselines for the preparation of electronic textbooks
M Lokar, B Horvat, P Lukšič, D Omerza
Organizacija 44 (3), 76-84, 2011
112011
E-izobraževanje
P Sajovic, M Lokar
P. Sajovic, 2006
102006
A low overhead automated service for teaching programming
M Lokar, M Pretnar
Proceedings of the 15th Koli Calling Conference on Computing Education …, 2015
92015
A model for quality assessment of electronic learning material
D Dinevski, J Jakonc̆ic̆, M Lokar, B Z̆nidars̆ic̆
Proceedings of the ITI 2010, 32nd International Conference on Information …, 2010
92010
Model ocenjevanja kakovosti elektronskih učnih gradiv
D Dinevski, JJ Faganel, M Lokar, B Žnidaršič
Organizacija 8, 2006, 2006
92006
Learning and Teaching Numerical Methods with a System for Automatic Assessment.
G Jerše, M Lokar
International Journal for Technology in Mathematics Education 24 (3), 2017
62017
Idejna zasnova programa projektov izdelave Slovenskega izobraževalnega omrežja
J Čač, B Čampelj, A Flogie, R Gajšek, M Golob, J Harej, M Kozjek, ...
Delovno gradivo Programskega sveta za informatizacijo šolstva, 2007
62007
Electronic teaching and learning resources in math teaching in slovenia
M Lokar
62006
Providing better feedback for students solving programming tasks using project tomo
G Jerše, M Lokar
1st Workshop on Innovative Software Engineering Education, 28-31, 2018
52018
A new interactive computer science textbook in Slovenia
N Mori, M Lokar
Informatics in Schools: Improvement of Informatics Knowledge and Perception …, 2016
52016
Tipi elektronskih učnih gradiv, njihov opis in ocena kakovosti
V Batagelj, D Dinevski, J Harej, J Jakončič Faganel, M Lokar, B Žnidaršič, ...
ZRSŠ, Razvojna skupina za vzpostavitev načina ocenjevanja kakovosti e-gradiv …, 2005
52005
CAS and the Slovene final external examination
M Lokar, M Lokar
The International Journal for Technology in Mathematics Education 8 (1), 23, 2001
52001
Some questions about technology and teaching
M Lokar
na, 2000
52000
Re-using teaching material
M Lokar
International Journal for technology in mathematics education 16 (1), 37-42, 2010
42010
Project CALIBRATE–Calibrating eLearning in Schools
V Batagelj, I Kavkler, M Lokar
Organizacija 40 (6), 2007
42007
Slovene final external examination–matura in view of computer algebra systems
M Lokar, M Lokar
Exam questions and basic skills in technology-supported mathematics teaching …, 2000
42000
A language independent assessment of programming concepts knowledge
F Jakoš, M Lokar
Proceedings of International Conference on Informatics in Schools: Situation …, 2015
32015
E-textbook of the future
M Lokar
Proceedings of the Time, 2014
32014
Development of E-Content for Teaching Mathematics.
M Lokar
Electronic Journal Of Mathematics & Technology 5 (2), 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20