Follow
Heidi Hirsto
Title
Cited by
Cited by
Year
Personal interviews in cultural consumer research–post‐structuralist challenges
J Moisander, A Valtonen, H Hirsto
Consumption, Markets and Culture 12 (4), 329-348, 2009
2332009
Emotions in institutional work: a discursive perspective
JK Moisander, H Hirsto, KM Fahy
Organization Studies 37 (7), 963-990, 2016
1572016
Everyday discourses of stock market investing: Searching for investor power and responsibility
H Hirsto
Consumption, Markets and Culture 14 (1), 57-77, 2011
302011
Vastuutonta puhetta? Esseitä talouden merkityksellistämisestä
H Hirsto
Esseitä talouden merkityksellistämisestä, 2010
222010
(Re)constructing economic citizenship in a welfare state–intersections of gender and class
H Hirsto, S Katila, J Moisander
Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal 33 (2), 122-139, 2014
182014
Different games, different rules: Making sense of business and society in the media
H Hirsto, J Moisander
Limits to Globalization. National Borders Still Matter, 200-218, 2014
10*2014
Policing language in the world of new work: The commodification of workplace communication in organizational consulting
R Nissi, H Hirsto
Applied Linguistics Review 14 (4), 775-798, 2023
82023
Kuluttajasubjekti pörssikoneistossa–sijoitusmarkkinoiden toimijoita ja toiminnan normeja mediateksteissä
H Hirsto
Kulutustutkimus. Nyt 1 (2007), 1-12, 2007
82007
Johtamisviestintä digitaloudessa
H Hirsto, M Porttikivi
VAKKI Publications, 2019
42019
Puheenjohtajan ja osallistujien välinen vuorovaikutus yrityksen sisäisessä kokouksessa
H Hirsto
Helsingin Kauppakorkeakoulu. Pro gradu–tutkielma, 2002
42002
Vastuullisuuskysymykset sijoittajaviestinnässä: yrityslähtöisestä raportoinnista kohti dialogista sijoittajaviestintää
H Hirsto, M Koskela
ProComma Academic: Vastuullinen viestintä, 92-107, 2021
32021
Kun tietoa mitataan euroissa: Tulosjulkistukset tiedosta neuvottelemisen areenoina
H Hirsto, M Koskela, K Penttinen
Media & viestintä, 72-94, 2021
32021
Tuhlaamisen vaarat, säästämisen ilot – Diskurssianalyysi taloustekstien tutkimuksessa.
H Hirsto, T Sihvonen
Monialainen viestintä: puheesta peleihin, 32-41, 2021
3*2021
Civic voice in multimodal news narratives
Y Tuunanen, H Hirsto
Crisis and the Media. Narratives of crisis across cultural settings and …, 2018
32018
Rahan seikkailut: sijoitusmarkkinoiden kulttuurisia jäsennyksiä
H Hirsto
Teoksessa Minna Ruckenstein & Timo Kallinen (toim.) Rahan kulttuuri …, 2009
32009
Markkinamyllerrys ja moraalinärkästys
H Hirsto
Journalismi kritiikin vuosikirJa, 2009
32009
Cooperative Orientation in Earnings Calls
H Hirsto, M Koskela, K Penttinen
Fachsprache-Journal of Professional and Scientific Communication 44 (1+ 2 …, 2022
22022
Acting for Change – A Communicational Perspective to Corporate Activism
S Jantunen, H Hirsto
Workplace Communication IV, 63–80, 2021
22021
Työelämän viestintä III, Arbetslivskommunikation III, Workplace Communication III, Kommunikation im Berufsleben III. VAKKI Symposium XL 6.–7.2. 2020
H Hirsto, M Enell-Nilsson, H Kauppinen-Räisänen, N Keng
VAKKI ry, 2020
22020
Opponointi oppimistilanteena
H Hirsto, A Soronen
Tieteellinen kirjoittaminen tiedeyhteisössä., 160-174, 2020
22020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20